Kontakt:
ul. Kielecka 6/6, 31-526 Kraków
Pon. – Pt. w godz. 8:00 – 16:00
tel. 12 410-51-77
biuro@plus-kancelaria.pl

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych.
Administratorem Twoich danych jest Plus-Kancelaria Odszkodowawcza Grażyna Król-Świerczyńska z siedzibą w Krakowie przy ul. Kieleckiej 6/6, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 6621500618, REGON: 120628961. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: biuro@plus-kancelaria.pl. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres Administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem ul. Kielecka 6/6, 31-526 Kraków.
Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych w następujących celach:
– realizacji zawieranych z Tobą umów
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, posiadasz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się Administratorem w biurze przy ul. Kieleckiej 6/6, w Krakowie lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@plus-kancelaria.pl.
Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie lub do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa bądź Twojej zgody.
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Plus-Kancelaria Odszkodowawcza Grażyna Król-Świerczyńska w ramach zawieranych z Tobą umów.