Kontakt:
ul. Kielecka 6/6, 31-526 Kraków
Pon. – Pt. w godz. 8:00 – 16:00
tel. 12 410-51-77
biuro@plus-kancelaria.pl

Zakres usług

Nasza działalność obejmuje głównie dochodzenie roszczeń odszkodowawczych wynikających z wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, wypadków w rolnictwie oraz błędów medycznych. Oferujemy jednak pomoc również w sprawach z zakresu innych dziedzin prawa.

Nie pobieramy wynagrodzenia przed wyegzekwowaniem świadczeń od podmiotu odpowiedzialnego. Prowizja ustalana jest indywidualnie i jest adekwatna do nakładu pracy.

Czy wiesz, że o odszkodowanie można się ubiegać również w następujących przypadkach:

  • dla osoby poniżej trzynastego roku życia będącą sprawcą zdarzenia (według prawa nie można przypisać jej winy)
  • jeśli sprawca zdarzenia nie miał aktualnego ubezpieczenia OC, uprawnień do prowadzenia pojazdu lub jest nieznany (odszkodowanie uzyskuje się wówczas z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego)
  • dla osoby bliskiej, poszkodowanej w wyniku wypadku komunikacyjnego, którego jesteś sprawcą (odszkodowanie przysługuje wówczas z Twojego ubezpieczenia OC)
  • dla poszkodowanych będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających pod warunkiem, że nie było to wyłączną przyczyną wypadku
  • dla poszkodowanych, którzy nie mieli zapiętych pasów bezpieczeństwa lub nałożonego kasku (kwota odszkodowania pomniejszona będzie o stopień przyczynienia)